Bạn đang ở đây

Thể lệ chương trình khuyến mại "Mua căn hộ Pandora - Rinh SH về nhà"

1. Tên chương trình khuyến mại: “Mua căn hộ Pandora  – Rinh SH về nhà

2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Căn hộ thuộc dự án Pandora, 53 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3. Thời gian khuyến mại: Từ 02/05/2019 tới ngày 02/08/2019

4. Phạm vi khuyến mại: Dự án Pandora, 53 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

5. Hình thức khuyến mại: Bốc thăm trúng thưởng.

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: 

- Các khách hàng ký thỏa thuận đặt cọc hoặc ký Hợp đồng mua bán căn hộ Pandora với Công ty TNHH Liên doanh ô tô Hoà Bình, chủ đầu tư dự án Pandora, trong thời gian khuyến mại từ 02/05/2019 đến 17h ngày 02/08/2019 và được chủ đầu tư xác nhận đủ điều kiện tham gia chương trình.

- Không áp dụng đối với những trường hợp sau: Khách hàng đặt cọc, ký thỏa thuận đặt cọc, ký Hợp đồng mua bán căn hộ trước ngày 02/05/2019; Khách hàng hủy cọc hoặc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng đặt cọc, chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ; Khách hàng không được Chủ đầu tư xác nhận đủ điều kiện tham gia chương trình bốc thăm.

- Một căn hộ tương ứng một phiếu dự thưởng.

 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

 

Cơ cấu giải thưởng Nội dung

giải thưởng

Trị giá (VNĐ)

Số giải

Thành tiền

(VNĐ)

Giải bốc thăm

đợt 1 - 2 – 3

Voucher mua xe SH 125 ABS 86.000.000 03 258.000.000

 - Tổng giá trị giải thưởng chương trình khuyến mại là 258.000.000đ (Hai trăm năm mươi tám triệu đồng).

 - Voucher được dùng để mua xe máy SH 125 ABS hoặc trừ trực tiếp vào giá trị Hợp đồng mua bán căn hộ tại Toà nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao tầng Pandora, 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội ký với Công ty TNHH Liên doanh ô tô Hoà bình. Voucher làm giải thưởng nêu trên không được quy đổi thành tiền mặt.

 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

8.1 Đối tượng được tham gia chương trình khuyến mại: Khách hàng ký thỏa thuận đặt cọc hoặc ký Hợp đồng mua bán căn hộ Pandora với Công ty TNHH Liên doanh ô tô Hoà Bình có ngày ghi trong Thoả thuận đặt cọc hoặc Hợp đồng Mua Bán từ ngày 02/05/2019 đến ngày 02/08/2019 được chủ đầu tư xác nhận đủ điều kiện sẽ được tham gia chương trình khuyến mại. 

- Không áp dụng cho khách hàng thuộc các trường hợp sau: Khách hàng hủy cọc hoặc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng đặt cọc, chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ; Khách hàng đã đặt cọc, ký thỏa thuận đặt cọc hoặc ký Hợp đồng mua bán căn hộ Pandora 53 Triều Khúc ngoài thời gian khuyến mại.

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:

- Một căn hộ tương ứng với 01 phiếu dự thưởng. Ngày ghi trên Thoả thuận đặt cọc hoặc Hợp đồng mua bán căn hộ Pandora 53 Triều Khúc được chủ đầu tư xác nhận đủ điều kiện tham gia thời gian khuyến mại đợt nào thì được tham gia đợt đó.

- Trong trường hợp khách hàng trúng thưởng nhưng không hoàn thành đầy đủ thủ tục và ký hợp đồng mua bán theo quy định của Chủ đầu tư thì khách hàng sẽ không được nhận giải thưởng đó.

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:

- Phiếu Bốc Thăm do Công ty TNHH Liên Doanh Ô tô Hòa Bình phát hành gồm 03 liên, không rách rời chắp vá, không có dấu hiệu sửa chữa, tẩy xóa và còn nguyên vẹn, được điền đầy đủ các thông tin ghi trên phiếu và được đóng dấu giáp lai của Công ty TNHH Liên Doanh Ô tô Hòa Bình. Trên Phiếu Bốc Thăm có đầy đủ chữ ký của Khách hàng hoặc người ủy quyền hợp pháp và Đại diện Công ty TNHH Liên Doanh ô tô Hòa Bình.

- Khách hàng điền đầy đủ các thông tin ghi trên Phiếu Bốc Thăm, bỏ liên 2 vào thùng phiếu, liên 3 khách hàng lưu giữ để đối chiếu nếu trúng thưởng và liên 1 để công ty lưu.  

8.4 Quy định về thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng:

- Công ty TNHH Liên Doanh Ô tô Hòa Bình sẽ tổ chức bốc thăm trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt khuyến mại tại Nhà A1, tổ hợp dự án nhà ở Pandora, 53 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh xuân, Hà Nội. Cơ cấu giải thưởng phân bổ cho từng đợt bốc thăm như sau:

• Đợt 1: từ 02/05/2019 – 02/06/2019: Bốc thăm tìm ra 01 khách hàng trúng voucher trị giá 86.000.000 đồng (Tám mươi sáu triệu đồng)

• Đợt 2: từ 03/06/2019 – 02/07/2019: Bốc thăm tìm ra 01 khách hàng trúng voucher trị giá 86.000.000 đồng (Tám mươi sáu triệu đồng)

• Đợt 3: từ 03/07/2019 – 02/08/2019: Bốc thăm tìm ra 01 khách hàng trúng voucher trị giá 86.000.000 đồng (Tám mươi sáu triệu đồng)

- Cách thức xác định trúng thưởng: Bốc thăm ngẫu nhiên

8.5 Thông báo trúng thưởng:

- Tại buổi bốc thăm trúng thưởng, Ban tổ chức sẽ mời 01 khách hàng ngẫu nhiên lên bốc thăm các Phiếu Bốc Thăm trong thùng phiếu để xác định người trúng giải. Khi xác định được người trúng giải đại diện Ban tổ chức sẽ công bố trực tiếp ngay tại buổi lễ bốc thăm. Nếu khách hàng trúng giải có mặt tại buổi lễ bốc thăm thì khách hàng làm thủ tục ký xác nhận trúng thưởng ngay với Ban tổ chức, còn không thì ban tổ chức sẽ thông báo để khách hàng tới làm thủ tục ký xác nhận trúng thưởng tại văn phòng của chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất.

- Phiếu Bốc Thăm của đợt nào chỉ được tham gia bốc thăm đợt đó. Các Phiếu Bốc Thăm không trúng thưởng của đợt này sẽ bị hủy và không được tham gia đợt bốc thăm khác.

- Thời gian, cách thức (trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhắn tin...) nội dung thông báo trúng thưởng cho khách hàng: Công ty TNHH Liên doanh ô tô Hòa Bình sẽ gửi thông báo bằng văn bản, điện thoại trực tiếp cho khách hàng để thông báo trúng thưởng và yêu cầu hoàn thành các thủ tục thanh toán đợt 1 và ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Liên doanh ô tô Hòa Bình, trong vòng 15 ngày kể từ ngày tổ chức bốc thăm xác định được khách hàng trúng thưởng. 

- Buổi lễ bốc thăm xác định khách hàng trúng thưởng được tổ chức công khai. Chủ đầu tư  mời đại diện cơ quan quản lý nhà nước, báo chí, các khách mời, khách hàng tham gia khuyến mại, lãnh đạo và nhân viên công ty. Đại diện khách hàng có mặt tại chỗ và đại diện ban tổ chức sẽ trực tiếp lên bốc thăm chọn ra khách hàng trúng giải.

- Khách hàng trúng thưởng là khách hàng may mắn được bốc thăm trúng giải, phiếu trúng thưởng - liên 2 Phiếu Bốc Thăm (lưu giữ để tiến hành bốc thăm) có thông tin trùng khớp với liên 3 (Phần dành cho khách hàng) và liên 1 (lưu giữ tại công ty) về các nội dung được ghi trên phiếu. 

 

8.6 Thời gian, địa điểm trao thưởng: Ngay khi bốc thăm xác định được khách hàng trúng thưởng, khách hàng trúng thưởng hoàn tất thủ tục để nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bốc thăm trúng thưởng. Công ty TNHH Liên Doanh ô tô Hòa Bình sẽ trao Xác nhận Trúng thưởng cho khách hàng trúng thưởng được xác định trong lễ bốc thăm của từng đợt.

 - Khi nhận thưởng, người trúng thưởng cần xuất trình:

* Bản gốc Xác nhận Trúng thưởng;

* Bản gốc Hợp đồng Mua Bán;

* Phiếu bốc thăm trúng thưởng liên 3 còn nguyên vẹn, không bị rách, không bị tẩy xóa, chắp vá, không có dấu hiệu sửa chữa.

* Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu (trường hợp không chứng thực thì phải có bản gốc để đối chiếu) hoặc giấy tờ tùy thân có giá trị tương đương của khách hàng.

* Trường hợp khách là đồng sở hữu thì phải xuất trình thêm giấy tờ tùy thân của bên đồng sở hữu còn lại gồm:

 + Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân có giá trị tương đương của bên đồng sở hữu còn lại (trường hợp không chứng thực thì phải có bản gốc để đối chiếu).

+ Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn… chứng minh mối quan hệ đồng sở hữu (trường hợp không chứng thực thì phải có bản gốc để đối chiếu).

* Bản sao chứng thực Đăng ký Kinh doanh, Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, giấy uỷ quyền hợp lệ… trong trường hợp khách hàng trúng thưởng là doanh nghiệp.

* Thời hạn tiếp nhận thông báo trúng thưởng, trao thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng. Nếu người trúng thưởng không hoàn thành đầy đủ thủ tục thủ tục, cung cấp đủ giấy tờ, đáp ứng đủ điều kiện để nhận thưởng thì coi như người trúng giải không có nhu cầu lấy giải thưởng và Công ty TNHH Liên Doanh Ô tô Hòa Bình sẽ không giải quyết những khiếu nại, thắc mắc của người trúng thưởng sau đó. Giải thưởng không có người nhận sẽ được xử lý theo luật định.

* Mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại xin liên hệ số điện thoại: 024.33560646 hoặc 024.38547485 để được giải quyết.

 

9. Trách nhiệm thông báo: 

- Công ty TNHH Liên Doanh Ô tô Hòa Bình có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung thể lệ chương trình khuyến mại, trị giá từng loại giải thưởng trên ít nhất 01 phương tiện thông tin đại chúng và tại nơi tổ chức khuyến mại.

- Công ty TNHH Liên Doanh Ô tô Hòa Bình có trách nhiệm thông báo đầy đủ danh sách khách hàng trúng thưởng trên ít nhất 01 phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi tổ chức khuyến mại và thông báo trực tiếp cho khách hàng trúng thưởng.

 

10. Các quy định khác.

-  Các chi phí phát sinh do việc trúng giải bao gồm các chi phí vận chuyển, đi lại, ăn ở và các khoản thuế liên quan (nếu có) do người trúng giải chịu.

- Công ty TNHH Liên Doanh Ô tô Hòa Bình có quyền sử dụng hình ảnh người trúng giải vào mục đích quảng cáo mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào.

- Công ty TNHH Liên Doanh Ô tô Hòa Bình hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của Phiếu Bốc Thăm trong chương trình khuyến mại. 

- Công ty TNHH Liên Doanh Ô tô Hòa Bình có trách nhiệm thông báo thời gian địa điểm bốc thăm, lưu giữ bằng chứng xác định trúng thưởng, biên bản bốc thăm và trao thưởng để phục vụ công tác quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về khuyến mại.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty TNHH Liên Doanh Ô tô Hòa Bình có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Đối với giải thưởng không có người trúng thưởng hoặc không có người nhận thưởng thì Công ty TNHH Liên Doanh Ô tô Hòa Bình có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo qui định tại Khoản 4 Điều 96 Luật thương mại./.

Công ty TNHH Liên doanh ô tô Hòa Bình chủ đầu tư dự án Nhà ở Pandora chính thức công bố chương trình bốc thăm trúng thưởng "Mua căn hộ Pandora - Rinh SH về nhà"