You are here

Văn phòng

Pandora Tower có khu văn phòng của Chủ đầu tư và Ban quản lý khu dân cư nằm ở tầng 4 với diện tích hơn 2.200 m2.

 

Lưu ý: Thông tin về dự án trên website này chỉ có tính tham khảo, có thể được thay đổi cập nhật theo tiến độ thực tế của dự án.