You are here

Mặt bằng căn hộ tầng chẵn

THÔNG TIN CĂN HỘ TẦNG CHẴN

Căn hộ

Diện tích (m2)

Hướng cửa

Hướng ban công

Căn hộ số 01

102.22

TN

ĐB

Căn hộ số 02

82.45

TN

ĐB

Căn hộ số 03

82.48

TN

ĐB

Căn hộ số 04

101.42

TN

ĐB-TB

Căn hộ số 05

97.39

ĐB

TN

Căn hộ số 06

78.43

ĐB

TN

Căn hộ số 07

82.17

ĐB

TN

Căn hộ số 08

103.06

ĐB

TN

Căn hộ số 09

83.19

ĐB

TN

Căn hộ số 10

146.08

ĐB

TN-ĐN

Căn hộ số 11

94.05

TN

ĐN

Căn hộ số 12

78.31

TN

ĐB

Căn hộ số 15

78.36

TN

ĐB

 

BẢNG CƠ CẤU CĂN HỘ PANDORA TOWER

TT

Số phòng ngủ

Diện tích (m2)

Số lượng căn/tầng

Tổng số căn

1

3

143.51-146.08

1

22

2

3

97.39-103.65

4

88

3

2

78.36-94.06

8

176

 

Tổng

 

13

286

 

HIỆU SUẤT SỬ DỤNG DIỆN TÍCH (THÔNG THỦY) TẦNG CHẴN

Khu chức năng

Diện tích (m2)

Tỷ lệ

Căn hộ

1209.61

76%

Giao thông + Kỹ thuật

382.44

24%

Tổng

1592.05

100%