You are here

Mặt bằng căn hộ tầng lẻ

Image Map

THÔNG TIN CĂN HỘ TẦNG LẺ

Căn hộ

Diện tích (m2)

Hướng cửa

Hướng ban công

Căn hộ số 01

103.47

TN

ĐB

Căn hộ số 02

83.21

TN

ĐB

Căn hộ số 03

83.21

TN

ĐB

Căn hộ số 04

102.31

TN

ĐB-TB

Căn hộ số 05

100.11

ĐB

TN

Căn hộ số 06

79.47

ĐB

TN

Căn hộ số 07

80.03

ĐB

TN

Căn hộ số 08

103.65

ĐB

TN

Căn hộ số 09

83.88

ĐB

TN

Căn hộ số 10

143.51

ĐB

TN-ĐN

Căn hộ số 11

94.06

TN

ĐN

Căn hộ số 12

78.9

TN

ĐB

Căn hộ số 15

79.02

TN

ĐB

 

BẢNG CƠ CẤU CĂN HỘ PANDORA TOWER

TT

Số phòng ngủ

Diện tích (m2)

Số lượng căn/tầng

Tổng số căn

1

3

143.51-146.08

1

22

2

3

97.39-103.65

4

88

3

2

78.36-94.06

8

176

 

Tổng

 

13

286

 

HIỆU SUẤT SỬ DỤNG DIỆN TÍCH (THÔNG THỦY) TẦNG LẺ

Khu chức năng

Diện tích (m2)

Tỷ lệ

Căn hộ

1214.83

76%

Giao thông + Kỹ thuật

380.4

24%

Tổng

1595.23

100%